Op vakantie?
Regel vervanging.

Kom je kranten tekort?
Laat het ons even weten.

Kranten tekort?
Bel: 088 - 8005008

Aanstellen een bezorger (Nederlandse nationaliteit)

Overeenkomst van opdracht

ATTENTIE SPELREGELS OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

 

Het digitale formulier wordt ingevuld en de bezorger stemt in met de afspraken door een vinkje te plaatsen (0 ik ga akkoord). 

NDC T&D zorgt voor een handtekening namens het bedrijf en stuurt de bezorger een kopie, met infomap en eventueel andere op dat moment relevante informatie.(Alleen geldig: na controle en voor akkoord getekend door NDCMediagroep, zie overeenkomst)

 

 • De depothouder controleert het ID –bewijs en vult een “Verklaring Controle Identiteit “ in en stuurt deze samen met de OVO op naar de binnendienst NDC mediagroep.
 • Ook als er sprake is van een “fictief dienstverband” dient er een kopie ID bewijs voor en achterzijde met de OVO meegezonden te worden.
 • Kopie van de Overeenkomst van Opdracht en “Verklaring Controle Identiteit” bewaard u in uw administratiemap.
 • Een rijbewijs is geen geldig ID-bewijs.

 

In alle gevallen worden deze samen met de overeenkomst van opdracht in één e-mailbericht aan binnendienst@ndcmediagroep.nl. 

Voldoet het ingeleverde ID-bewijs niet aan de geëiste kwaliteit komt deze retour en worden er geen vergoedingen betaald.

De voorkeur gaat uit naar een PDF (300 dpi). Documenten opgeslagen in BMP, JPG/JPEG, PBM of TIF kunnen ook worden gebruikt.

De overeenkomst van opdracht dient in zijn geheel te zijn ingevuld. Bij het ontbreken van gegevens krijgt de verantwoordelijke rayonmanager het formulier terug en kan deze voorlopig niet in behandeling worden genomen.

 

Voordat u deze verstuurt, zorgt u ervoor:

 • Dat de bezorger akkoord is middels het aanklikken van het daarvoor bestemde vakje op de overeenkomst van opdracht.
 • Ook dient de bezorger bij het aangaan van de overeenkomst het originele ID-bewijs/paspoort mee te nemen voor een controle op de juistheid en de persoon.
 • Na verzending en controle door NDC T&D binnendienst op de juistheid van de gegevens, zorgt de binnendienst ervoor dat de bezorger een door NDC T&D getekend formulier met infomap en andere relevante informatie thuis gestuurd krijgt. (Alleen geldig: na controle en voor akkoord getekend door NDC mediagroep, zie overeenkomst)
 • U bespreekt in grote lijnen de inhoud van de infomap. Ook wijst u de bezorger op de regels & wetten.
 • Tevens wordt de checklist doorgenomen en ingevuld. Ook hiervan krijgt de bezorger een kopie en een kopie gaat naar NDC T&D.
 • Vergeet u niet een kopie voor uzelf digitaal op te slaan.

Aanstellen een bezorger (buitenlandse nationaliteit)

Waar moet u op letten: 

Is er sprake van een verblijfsdocument, (Op verblijfsdocument dient te staan “Arbeid Vrij Toegestaan, T.W.V. (te werkstellingsvergunning niet vereist) dan “maakt de depothouder WEL een scan van het originele ID-bewijs/paspoort

 • controleren van de identiteit van de bezorger aan de hand van een geldig identiteitsbewijs – let op: altijd aan de hand van het origineel !!!
 • een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs
 • een kopie ID bewijs/Verblijfsdocument bewaren in uw administratiemap.
 • er voor zorgen dat alle bezorgers zich te allen tijde kunnen legitimeren, dus ook tijdens het bezorgen.
 • Maar u begint natuurlijk altijd met een kritische blik naar het document en de persoon die voor u staat. Twijfelt u, dan geen bezorgwerkzaamheden laten verrichten of eerst een kopie van het ID bewijs laten controleren.

Een bezorger moet aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of
 • een inwoner zijn van een van de “oude” EU-landen. Dus niet de inwoners van de landen uit Oost-Europa die onlangs aan de EU zijn toegevoegd, of
 • partner zijn of gezinsafhankelijk kind van een EU-onderdaan (zie boven), ook al bezitten zij zelf niet een nationaliteit van een van de EU-landen, of
 • een geldige sticker (zie datum) in het paspoort hebben met de aantekening “Arbeid is wel toegestaan, tewerkstellingsvergunning niet vereist”, of
 • een verblijfsvergunning hebben met daarop de aantekening “Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist”.

 

Geldige verblijfvergunningen voor vreemdelingen zijn:

 • document I
  verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier – op de achterzijde staat altijd aangegeven wat wel of niet is toegestaan, n.l. arbeid wel/niet vrij toegestaan, wel/niet TWV vereist. 
  Dit moet duidelijk leesbaar zijn – de depothouder dient zelf een kopie in de administratie te bewaren.
 • document II
  verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, regulier, mag werken zonder TWV
 • document III
  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, asiel, mag werken zonder TWV (miv 1-5-2004)
 • document IV
  verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, asiel, mag werken zonder TWV
 • E-document
  verblijfsdocument voor inwoners uit de EER muv de nieuwe Oost-Europese lidstaten en hun gezinsleden, mag werken zonder TWV
 • W-document
  document voor asielzoekers – mogen nooit werken zonder TWV, niet aanstellen.

 

Een TWV (tewerkstellingsvergunning) aanvragen doen wij nooit omdat het administratief veel rompslomp geeft (aanvragen kost 5 weken) en het een beperkte geldigheid heeft (12 weken).

 

Een reisdocument alleen is niet voldoende. De bezorger moet daarnaast altijd beschikken over een ander identiteitsdocument.

 

Let bij alle documenten op de datum tot wanneer dit document geldig is, dit staat altijd aangegeven op de voorzijde van het pasje.

 

Alle bezorgers moeten voldoen aan boven genoemde criteria. Dus ook van bezorgers die al jaren bij uw depot lopen, moet u beschikken over een kopie van hun identiteitsbewijs.

 

Wanneer u twijfels heeft over de geldigheid van een bepaald identiteitsbewijs, kunt u uw rayonmanager een kopie faxen. Wij gaan dan voor u uitzoeken of alles correct is. De betrokkene mag pas kranten bezorgen wanneer u van ons een akkoord hebt gekregen.

 

TENSLOTTE: Per 1 mei 2007 geldt vrij verkeer van personen uit Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië. En per 1 januari 2014 ook voor Roemenen en Bulgaren.

 

Dit betekent dat personen met nationaliteiten van de volgende landen in Nederland mogen werken: Nederland – België – Bulgarije – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Finland – Frankrijk – Griekenland – Groot Brittannië – Ierland – Italië – Luxemburg – Liechtenstein – Malta – Noorwegen – Oostenrijk – Portugal – Roemenië – Spanje – IJsland – Zweden – Zwitserland en per 1 mei 2007 ook de volgende landen: Estland – Hongarije – Litouwen – Letland – Polen – Slovenië – Slowakije en Tsjechië

Voor vragen over bovenstaande, bel uw rayonmanager.

Persoonlijke gegevens

Na inloggen heb je toegang tot al jouw persoonlijke informatie zoals:

• mijn afleverstaat

• mijn bezorgafrekening

• mijn jaaropgave

• mijn vakantie-opgave

• info aanstellen bezorgers

• formulieren, folders & info

• mijn kandidaten

Veel gestelde vragen

Antwoord op al jouw vragen »

www.duo.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.belastingdienst.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »

www.postbus51.nl

Wat houdt dat eigenlijk in? »