Op 1 maart  jongstleden, was depothouder Douwe van de Veer in Ureterp 25 jaar werkzaam voor de Leeuwarder Courant.
Douwe regelt in deze plaats de gang van zaken rondom de bezorging van 11 bezorgwijken en onderhoudt de
contacten met de bezorgers. Ook zorgt hij ervoor dat als iemand geen krantje heeft ontvangen, de nabezorging plaatsvindt.
Rayonmanager Marc Grijpstra ging op bezoek om de familie te bedanken voor hun inzet en
overhandigde een bos bloemen en een cadeau.
Wij hopen dat ze nog lange tijd voor de Leeuwarder Courant depothouder zullen blijven.
Marc Grijpstra
rayonmanager NDC mediagroep.