Vanaf morgen, dinsdag 9 februari 2021, wordt de bezorging van dagbladen in geheel Nederland hervat. Dit betekent dat u vannacht/morgenochtend conform reguliere werkwijze uw kranten ontvangt.
M.u.v. de Persgroeptitels worden alle kranten in Leeuwarden gedrukt.
Mochten zich situaties voordoen onderweg, in wijken of op depots, die van invloed zijn op de bezorging of bezorgtijd dan verzoeken wij u uw contactpersoon te informeren. Wij kunnen dan de benodigde acties ondernemen.
Denk aan uw veiligheid. Liever de krant later bezorgd, dan (persoonlijke) ongelukken.