Veel gestelde vragen (FAQ):

ALGEMEEN

Is er bij mij in de buurt een krantenwijk vrij?
Kijk bij de vrije wijken. Je kunt hier zien of er in je omgeving een wijk beschikbaar is. Uiteraard kun je je ook een open aanmelding doen. Dit kun je via het aanmeldformulier doen of telefonisch via 088 800 4743 afdeling Binnendienst van NDC Transport&Distributie (tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag van 07.30 – 16.00 uur ).
Hoe laat moet er bezorgd worden?
Een krantenwijk fiets je ongeveer in een uur. Voor zowel Dagblad van het Noorden als de Leeuwarder Courant geldt: Wij verwachten je doordeweeks uiterlijk om 06.00 uur op het depot om de kranten voor 07.00 uur te kunnen bezorgen.

Voor de zaterdag moet er ook een bijlage meebezorgd worden dus stem je met je depothouder af hoe laat je zaterdagsochtends aanwezig moet zijn, het uiterste bezorgtijdstip voor de zaterdag is 07.30 uur.

Hoeveel dagen moet ik lopen?
Een dagbladbezorger bezorgt zes dagen per week, van maandag t/m zaterdag. Gemiddeld zijn onze wijken ingericht op een duur van 1 uur.
Kan ik als bezorger iets schrijven voor de bezorgerssite?
Jazeker! Wij stellen het zeer op prijs om nieuws en verhalen te ontvangen van onze bezorgers. Deze kun je ons sturen door middel van het contactformulier.
Vanaf welke leeftijd mag ik bezorgen?
Voor het bezorgen van een dagblad moet je minimaal 15 jaar zijn. Een maximumleeftijd is er niet. Zolang je je fit genoeg voelt, mag je bezorgen!
Wat is huis aan huis bezorging?
Incidenteel worden onze dagbladen – bij een bijzondere gelegenheid of actie – huis aan huis bezorgd. Naast het bezorgen bij de abonnees moet er dan ook bij de niet-abonnees worden bezorgd. Je wordt hier altijd tijdig van op de hoogte gesteld en uiteraard geldt hiervoor een extra vergoeding.
Wat is de opzegtermijn?
Als je besluit te stoppen met het bezorgen van het dagblad, dien je dit minimaal een maand van tevoren aan je depothouder door te geven. Meld je vertrek zo spoedig mogelijk aan je rayonmanager of depothouder, zodat hij en jij direct kunnen starten om een opvolger voor jou te vinden. In overleg met jou gaan we dan afspraken maken over het inwerken van de nieuwe bezorger en de datum van jouw vertrek.
Welke extra’s krijg ik als bezorger?
Regenpak

Je ontvangt van NDCmediagroep een regenpak. Dit pak is voorzien van reflecterende strepen, zodat je in het donker goed zichtbaar bent.

Nieuwjaarskaartjes

Ieder jaar in de maand december ontvang je van ons nieuwjaarskaartjes. Abonnees zijn niet verplicht iets te geven.

Zijn er specifieke richtlijnen voor minderjarige bezorgers?
Van 15 t/m 17 jaar mag je niet voor 06:00 uur starten met je bezorgwerkzaamheden. Je mag wel voor 06:00 uur al naar je depot fietsen. Vanaf 18 jaar zijn er geen beperkingen in de aanvangstijd van de werkzaamheden.
Wat voor een overeenkomst krijg ik als ik bezorger word?
Met iedere vaste bezorger gaan we een Overeenkomst van Opdracht tot het bezorgen van kranten aan. Deze overeenkomst moet door jou en ons worden ondertekend. In het geval je nog geen 16 jaar bent, zal deze overeenkomst door een van je ouders of voogd getekend moeten worden. Bij het bezorgen van dagbladen is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.
Hoe kom ik aan een bezorgershandleiding?
Deze wordt verstrekt gelijk met de Overeenkomst van Opdracht digitaal aan de bezorger toegezonden. Ook is het mogelijk om deze handleiding te downloaden via deze site.
Wat moet ik doen bij discriminatie of seksuele intimidatie?
Meld dit altijd direct aan je rayonmanager. Hij/zij zal verder actie ondernemen.
Kan ik meer dan één wijk lopen?
In principe zijn al onze wijken ingericht op 1 uur bezorgtijd. Het is mogelijk om meer dan één wijk te lopen, als je ouder dan 18 jaar bent en dus voor 6:00 uur kunt starten met je werkzaamheden. Voorwaarde is wel dat alle kranten voor 7:00 uur bij de abonnees in de brievenbus liggen. Een en ander gebeurt altijd in overleg met je rayonmanager of depothouder.

CONTACT

Wat moet ik doen als ik op vakantie ga of als ik ziek ben?
Bij ziekte en vakantie ben je zelf verantwoordelijk voor je vervanging. Meld dit altijd zo snel als mogelijk aan je rayonmanager of depothouder en zorg dat je vervanger een geldig identiteitsbewijs laat zien aan de depothouder.
Wat moet ik doen als ik een lekke band krijg of ik me verslaap?
Bel dan onmiddellijk je kontaktpersoon, zodat je kunt overleggen hoe de kranten toch nog zo snel mogelijk bezorgd kunnen worden. De rayonmanager of depothouder kan daarna een laatmelding van jouw wijk doorgeven. Op deze manier kan, wanneer een abonnee belt met de vraag waarom de krant nog niet bezorgd is, de juiste informatie worden gegeven.

Je kunt ook direct de tekortenlijn bellen en aangeven wat er aan de hand is en hoe laat je denkt dat de wijk bezorgd is.

Let op: haal je de kranten af bij een depot: ga terug naar het depot om extra kranten te halen. Er zijn altijd wel een paar “overexemplaren”

Wat moet ik doen als mijn krantentas kapot is?
Neem hierover contact op met je rayonmanager of depothouder.  Na beoordeling wordt er indien nodig een nieuwe tas verstrekt.
Wie is mijn contactpersoon als ik een krantenwijk heb?
Als je de kranten van een depot haalt kun je met al je vragen in eerste instantie terecht bij je depothouder. Mocht hij/zij niet direct een antwoord hebben op je vraag, dan wordt deze doorgespeeld naar de rayonmanager.  Krijg je de kranten aan huis geleverd en je hebt vragen, bel dan direct met je rayonmanager.
Wie regelt een invaller als ik niet kan?
Vervanging dien je altijd zelf te regelen. heb je problemen met het vinden van een vervanger, neem dan tijdig contact op met je depothouder of rayonmanager.
Waar kan ik als bezorger mijn adres- en / of rekeninggegevens wijzigen?
Je kunt als je de kranten af een depot haalt de gewijzigde adres- en/of rekeninggegevens doorgeven aan je depothouder. Hij/zij zorgt er voor dat deze gegevens bij de rayonmanager terechtkomen, waarna ze in onze administratie worden verwerkt. Krijg je de kranten aan huis geleverd, bel dan direct met je rayonmanager.
Heb je specifieke vragen?
Als je vragen hebt maar de antwoorden hier niet tegen bent gekomen, dan kun je via de knop ‘Contact‘ de vraag stellen. Als het een veelgestelde vraag is, dan plaatsen wij die in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.

WETTEN EN REGELS

Moet ik belasting betalen?
Omdat je kranten bezorgt op basis van een Overeenkomst van Opdracht, houden wij geen loonbelasting en geen premies sociale verzekeringen in. Dit betekent dat je zelf aangifte dient te doen bij de belastingdienst. In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvang je van ons hiertoe een jaaropgave, met een specificatie van jouw vergoedingen over het afgelopen jaar.

In het geval je meer dan een bepaald percentage (40% in 2008) van het minimumloon aan belaste vergoedingen ontvangt, zijn wij verplicht over deze vergoedingen premies voor de sociale verzekeringen af te dragen.

Legitimatie
We krijgen veel vragen over de legitimatieplicht voor en tijdens je werkzaamheden en de verplichting om een kopie ID-bewijs in te leveren. In diverse media zijn publicaties verschenen dat bedrijven soms ten onrechte om een kopie van een ID-bewijs vragen. En dat als daar om wordt gevraagd het BSN nummer afgeschermd mag worden. Voor jou als depothouder, rittenrijder of bezorger gaat dit niet op. NDC mediagroep heeft met diverse wettelijke regels te maken die vereisen dat er van iedere opdrachtnemer een kopie van het legitimatiebewijs in de administratie dient te worden opgenomen, hieronder volgt puntsgewijs een uitleg.

 • Wanneer je voor NDC mediagroep gaat bezorgen of andere werkzaamheden gaat verrichten, is het noodzakelijk dat wij een kopie van een geldig legitimatiebewijs in ons bezit hebben. Hierop moet het BSN (Burger Service Nummer) en je nationaliteit zichtbaar zijn. De Belastingdienst en Arbeidsinspectie verlangen van ons dat wij bij het begin van de werkzaamheden toetsen of je over een geldig identiteitsbewijs beschikt en werkzaamheden mag verrichten.
 • Je BSN nummer is noodzakelijk voor de uitbetaling van je vergoeding en (verplichte) opgave aan de Belastingdienst. NDC mediagroep kan door opname van je kopie ID-bewijs in haar administratie aantonen dat zij aan deze wettelijke verplichting heeft voldaan. De kopie wordt veilig opgeborgen en verder nergens anders voor gebruikt. Een kopie van je ID-bewijs is alleen van belang op het moment dat je voor het eerst begint met de (bezorg)werkzaamheden voor NDC mediagroep. Je hoeft dus niet steeds een nieuwe kopie in te leveren als je ID-bewijs wordt verlengd.
 • Je ID bewijs mag geen rijbewijs zijn. Op het rijbewijs staat namelijk niets over je nationaliteit en verblijfstatus.
 • Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt of geen inwoner bent van één van de landen van de Europese Unie, dan moet op je ID-bewijs ook vermeld staan dat je in ons land werkzaamheden mag verrichten. Als hiervan de geldigheidsdatum is verstreken dient er WEL opnieuw een geldig ID-bewijs te worden ingeleverd.
 • Het spreekt natuurlijk voor zich dat een ieder zich vrij mag laten vervangen, maar NDC mediagroep moet in alle gevallen er zeker van zijn dat zij geen vreemdelingen (zonder werk- of verblijfsvergunning) of mensen met een leeftijd onder de 15 jaar laat bezorgen. (en personen onder de 18 jaar mogen niet werken voor 06:00 uur). Ook hiervoor een is kopie ID-bewijs nodig in de administratie, zodat NDC mediagroep aan de Arbeidsinspectie kan laten zien dat zij deze regels naleeft. Ook je vervanger moet dus een kopie ID-bewijs afgeven.
 • Los van opname van een kopie van je paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument in onze administratie is het wettelijk verplicht om te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij je te dragen (paspoort, ID-kaart of Rijbewijs), een depothouder kan hierom vragen wanneer hij twijfelt aan jouw identiteit. Bij controles door de Arbeidsinspectie kunnen deze naar je ID-bewijs vragen. Riskeer geen boetes en zorg dat je tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een ID-bewijs bij je draagt.
 • Als NDCmediagroep zich niet aan deze regels houdt, kan de Arbeidsinspectie zeer hoge boetes uitschrijven. Voor het niet bij je hebben van een ID-bewijs kun je ook een boete krijgen. Het is dus in ieders belang dat desgevraagd (door een depothouder of tijdens een controle door de Arbeidsinspectie) een legitimatiebewijs getoond kan worden.
Welk identiteitsbewijs moet ik hebben om te kunnen bezorgen?
NDCmediagroep is verplicht om op grond van de Nederlandse identificatieplicht te controleren of je beschikt over een geldig identiteitsbewijs. Bij het inschrijfgesprek – dat we met je organiseren vooraf aan je werkzaamheden – maken we een kopie/scan van je identiteitsbewijs en checken dit bij de Marechaussee (= Keesing documenten verificatiedienst).
Zonder zo’n document mag er geen arbeid worden verricht. Een geldig identiteitbewijs is:

 • een paspoort
 • een identiteitskaart (Nederlands of van één van de EER-landen)
 • een geldig vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort
 • een geldig verblijfsdocument voor vreemdelingen, waaruit blijkt dat je in Nederland mag werken.

Een rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs

Moet ik tijdens het bezorgen een legitimatiebewijs bij me dragen?
Tijdens het bezorgen moet je je kunnen legitimeren met behulp van een geldig ID-bewijs; dit is een ID-kaart, rijbewijs, paspoort, vluchteling- of vreemdelingepaspoort en verblijfsdocument.

Zorg dat je altijd een ID-bewijs bij je hebt. Bij een controle riskeer je anders een boete.

Wat voor invloed heeft het bezorgen op zaken als kinderbijslag en studiefinanciering?
Voor meer informatie over bijverdiensten en de hoogtes van de drempelbedragen, kun je kijken op de volgende sites:

– Kinderbijslag op www.svb.nl van de Sociale Verzekeringsbank

– Studiefinanciering op www.ib-groep.nl/particulieren/default.asp van de Informatie Beheergroep

– WAO en AOW neem dan contact op met de uitkeringsinstantie en/of de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en/of het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (www.szw.nl).

Wat heeft een bijverdienste voor consequenties op de kinderbijslag?
Op onderstaande website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u berekenen wat de consequenties van een bijverdienste zijn voor de kinderbijslag:

http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/index.jsp

Heeft de verdienste consequenties voor de WWB-uitkering van mijn partner?
Ja, als u samenwoont, wordt uw inkomen meegeteld bij de beoordeling of uw partner recht heeft op een bijstandsuitkering. Hierbij doet niet ter zake of u gehuwd bent of ongehuwd samenwoont. Het gaat erom of u een gezamenlijke huishouding voert. Een gezamenlijke huishouding houdt in dat u met een andere volwassene woont in dezelfde woning en elk een bijdrage levert in de kosten van het huishouden.
Heeft de verdienste consequenties voor mijn WWB-uitkering (bijstandsuitkering)
Ja, een bijstandsuitkering vult uw eigen inkomsten aan tot het zogenaamde normbedrag, het bedrag dat voor u in uw specifieke situatie geldt. Uw bijstanduitkering wordt verlaagd als u te veel eigen inkomsten heeft. Als u gehuwd bent of ongehuwd samenwoont, heeft u pas recht op bijstand als uw gezamenlijke inkomsten niet te hoog zijn. Uw verdienste leidt derhalve tot een korting op de bijstandsuitkering.

Onder voorwaarden wordt een deel van uw loon niet meegeteld als inkomsten. Gedurende maximaal 6 maanden kunt u een kwart van uw verdiensten behouden. Vanaf 1 juli 2011 geldt hiervoor een maximum van 190,- netto per maand. Bent u jonger dan 65 jaar, dan geldt als voorwaarde dat de gemeente van mening is dat deze werkzaamheden u helpen om uit de bijstand te komen.

Heeft de verdienste consequenties voor mijn ANW-uitkering (nabestaandenuitkering)
Ja. De verdienste wordt, afhankelijk van de hoogte van uw verdienste, geheel of gedeeltelijk van uw ANW-uitkering afgetrokken.

De korting van de ANW-uitkering wordt als volgt berekend:

– de eerste 717,60 van uw bijverdienste wordt niet meegeteld;

– het inkomen boven de 717,60 wordt voor een derde niet meegeteld; de nabestaandenuitkering wordt gekort met de overige tweederde;

– verdient u meer dan 2.377,11 per maand, dan krijgt u geen nabestaandenuitkering ANW.

Rekenvoorbeeld:

U verdient 800,- per maand. De eerste 717,60 telt niet mee. Er blijft 82,40 over. Tweederde daarvan is 54,93. Met dit bedrag wordt uw nabestaandenuitkering ANW gekort.

Heeft de verdienste consequenties voor de WW-uitkering van mijn partner?
Nee, niet voor de basisuitkering. De hoogte van de WW-uitkering van uw partner is gebaseerd op zijn of haar arbeidsverleden, en op het salaris dat uw partner verdiende voordat hij of zij werkloos werd. Uw inkomen is niet van invloed op de uitkering.

Als uw partner een toeslag ontvangt omdat het inkomen van u en uw partner lager is dan het sociaal minimum, dan kan uw verdienste wel invloed hebben op de toeslag.

Heeft de verdienste consequenties voor mijn WW-uitkering?
Ja, uw WW-uitkering wordt daardoor lager.
Als u niet in dienstbetrekking werkt en alleen voor Wegener actief bent, kwalificeren uw inkomsten als “resultaat uit overige werkzaamheden”. In die situatie worden de uren die u aan het werk besteedt afgetrokken van het aantal uur waarvoor u een WW-uitkering krijgt. U ontvangt nog een WW-uitkering voor de uren dat u werkloos blijft.

Als u in dienstbetrekking werkzaam bent, bijvoorbeeld doordat de verdienste gelijk is aan of meer bedraagt dan 574,08 per maand (of 132,48 per week), dan kan er, afhankelijk van hoelang u WW krijgt, door de verdienste sprake zijn van korting van uw uitkering door urenaftrek of inkomstenaftrek.

Op de website www.uwv.nl staat een tweetal rekenhulpen, waarmee u kunt berkenen hoe hoog uw inkomen wordt, als u weer aan het werk gaat.

Heeft de verdienste consequenties voor de WAO- of WIA-uitkering van mijn partner?
Uw verdienste heeft geen invloed op de WAO- of WIA-uitkering van uw partner, tenzij uw partner een toeslag op zijn of haar uitkering van het UWV ontvangt. Een dergelijke toeslag is alleen van toepassing, als het inkomen van u en uw partner samen lager is dan het sociaal minimum. Voor het krijgen van een toeslag wordt er wel rekening gehouden met uw verdienste.
Heeft de verdienste consequenties voor mijn WAO- of WIA-uitkering?
Mogelijk leidt uw verdienste tot een korting op de WAO- of WIA-uitkering. Maar in de meeste gevallen gaat u er toch op vooruit.

Dit geldt altijd voor een WIA-uitkering. Door te werken naast de uitkering is uw totale inkomen in alle gevallen hoger. Uw uitkering wordt weliswaar verlaagd, maar omdat de uitkering wordt verlaagd met een deel -een percentage- van uw verdienste, is uw totale maandelijkse inkomen hoger als u werkt. Op de website www.uwv.nl is een rekenhulp opgenomen waarmee u kunt bereken hoe hoog uw inkomen met een WIA-uitkering wordt indien u weer aan het werk gaat.

Indien uw WAO- of WIA-uitkering wordt gekort of gestopt, maar kunt u gedurende de eerste vijf jaren na het korten of stoppen van de uitkering minder werken, omdat het slechter gaat met uw gezondheid? Dan kunt u onder voorwaarden uw oude uitkering terugkrijgen.

Wij adviseren u in concrete situaties contact op te nemen met het UWV om te bepalen hoe hoog uw inkomen wordt, als u gaat verdienen naast uw WAO- of WIA-uitkering.

Heeft de bijverdienste consequenties voor de AOW-uitkering van mijn partner?
Nee. Er is alleen een consequentie als uw partner een AOW-uitkering heeft en u nog geen 65 jaar bent. Uw partner ontvangt dan een toeslag bovenop zijn of haar AOW-uitkering. Uw partner ontvangt deze toeslag tot u 65 wordt. Uw verdienste wordt gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken.

De hoogte van de toeslag wordt al volgt berekend:

– de eerste 215,28 van uw bruto maandverdienste wordt niet meegeteld;

– de verdienste boven 215,28 per maand wordt voor een derde niet meegeteld; de toeslag wordt gekort met de overige tweederde;

– verdient u bruto meer dan 1.288,47 per maand, dan krijgt uw partner geen toeslag;

– als uw gezamenlijke inkomen (inclusief het AOW-pensioen van uw partner) hoger is dan 2.511,02 per maand, wordt de toeslag verlaagd met maximaal 10%.

Voorbeeld:

De toeslag is 715,46. U verdient 550,- per maand. De eerste 215,28 telt niet mee. Er blijft 334,72 over. Tweederde daarvan is 223,15. Dit bedrag wordt afgetrokken van de toeslag. er blijft een toeslag over van 492,31. Het inkomen van uw partner is 2.200. Het totale inkomen van u en uw partner is hoger dan 2.511,02. Daarom wordt de toeslag verlaagd met 10%. Uw partner ontvangt een toeslag van 443,08.

Nee. Er is alleen een consequentie als uw partner een AOW-uitkering heeft en u nog geen 65 jaar bent. Uw partner ontvangt dan een toeslag bovenop zijn of haar AOW-uitkering. Uw partner ontvangt deze toeslag tot u 65 wordt. Uw verdienste wordt gedeeltelijk van de toeslag afgetrokken.

De hoogte van de toeslag wordt al volgt berekend:

– de eerste 215,28 van uw bruto maandverdienste wordt niet meegeteld;

– de verdienste boven 215,28 per maand wordt voor een derde niet meegeteld; de toeslag wordt gekort met de overige tweederde;

– verdient u bruto meer dan 1.288,47 per maand, dan krijgt uw partner geen toeslag;

– als uw gezamenlijke inkomen (inclusief het AOW-pensioen van uw partner) hoger is dan 2.511,02 per maand, wordt de toeslag verlaagd met maximaal 10%.

Voorbeeld:

De toeslag is 715,46. U verdient 550,- per maand. De eerste 215,28 telt niet mee. Er blijft 334,72 over. Tweederde daarvan is 223,15. Dit bedrag wordt afgetrokken van de toeslag. er blijft een toeslag over van 492,31. Het inkomen van uw partner is 2.200. Het totale inkomen van u en uw partner is hoger dan 2.511,02. Daarom wordt de toeslag verlaagd met 10%. Uw partner ontvangt een toeslag van 443,08.

Heeft de bijverdienste consequenties voor mijn AOW-uitkering?
Nee. De AOW-uitkering is een basispensioen dat geldt voor iedereen van 65 jaar en ouder. Of u daarnaast andere inkomsten heeft, is voor de hoogte van de AOW-uitkering niet van belang. Ook als u een toeslag ontvangt omdat uw partner nog geen 65 jaar oud is, wordt deze niet gekort door de verdienste.
Moet ik een bijdrage Zorgverzekering betalen?
In januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat iedereen die inkomsten heeft een bijdrage zorgverzekering dient te betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en bedraagt voor bezorgers 4,4% van de inkomsten waarop loonbelasting ingehouden wordt. Ook wanneer je jonger bent dan 18 jaar moet je de inkomensafhankelijke premie betalen. Wij houden de inkomensafhankelijke premie niet in, dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Ben ik verzekerd?

Bezorgers zijn tijdens de bezorgwerkzaamheden verzekerd via een collectieve ongevallen- en schadeverzekering. Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens het bezorgen van een dagblad. Zodra verzekerde de leeftijd van 85 jaar bereikt, zullen de verzekerde bedragen in geval van Overlijden of Blijvende Invaliditeit als gevolg van een Ongeval worden verminderd met 50% of tot € 100.000,00, afhankelijk van welk bedrag het laagst is. Bij schade kunt u zich melden tot: binnendienst@ndcmediagroep.nl

VERGOEDINGEN

Ik heb vragen over mijn vergoedingspecificatie. Bij wie moet ik zijn?
Haal je de kranten van een depot, dan kun je in eerste instantie hiervoor terecht bij je depothouder. Kan hij/zij je vraag niet beantwoorden, dan zal hij/zij contact opnemen met de rayonmanager om je vraag verder binnen de organisatie neer te leggen en beantwoord te krijgen.

Krijg je de kranten aan huis geleverd, bel dan direct met je rayonmanager.

Wanneer en hoe vaak krijg ik betaald?
Wij berekenen iedere maand je bezorgvergoeding. De uitbetaling van de vergoeding wordt overgemaakt in de eerste dagen van de daarop volgende maand. Je kunt je eigen bezorgafrekening downloaden ga doorvoor op deze site naar: de button: Ik ben bezorger. Je dient hiervoor wel geregistreerd te zijn.

De afrekeningen staan uiterlijk 2 werkdagen na betaling on line op de portal.

Ga direct naar de inlogpagina.

Hoeveel kan ik verdienen?
Voor het bezorgen van kranten krijg je:

 •  een exemplaarvergoeding
 • een basisvergoeding
 • een vergoeding van € 0,02 per handmatige ingestoken produkt
 • wetteleijke toeslag

Daarnaast kijken we per wijk:

 • afhankelijk van het soort wijk en het aantal kranten;
 • of er aanvullende wijkvergoeding aan de orde is.

Aan het eind van de maand berekenen wij dan automatisch hoeveel je hebt verdiend. Wanneer je meer abonnees krijgt in een wijk verdien je meer, wanneer abonnementen worden opgezegd verdien je minder. Vandaar dat het belangrijk is dat je goed bezorgt en we de abonnees behouden.

Exacte bedragen kunnen we je dus niet geven. Als je voor een wijk wordt benaderd krijg je te horen wat de vergoeding voor die wijk is.

KRANTEN BEZORGEN

Heb je specifieke vragen?
Als je vragen hebt maar de antwoorden hier niet tegen bent gekomen, dan kun je via de knop contact de vraag stellen. Als het een veelgestelde vraag is, dan plaatsen wij die in de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.